KÖPEVILLKOR

KÖPEVILLKOR


KÖPEVILLKOR


När du köper en eller flera biljetter via vår biljettköpsida ombeds du att läsa igenom och sedan klicka i och acceptera våra köpevillkor. Detta innebär att ett avtal har ingåtts mellan Grebbans och dig som kund. Köpevillkoren och avtalet är följande:Köpeavtalet
Köpeavtalet är underkastat rättsreglerna i svensk lagstiftning. Avtalet är bindande för båda parter när Rockenstierna Nöjesproduktion AB har registrerat ditt köp och kunden har godkänt villkoren.


Betalning
Betalning sker vid köp mot faktura. Om kredittiden passerat kommer en påminnelseavgift samt dröjsmålsränta att läggas på från första dagen efter att betaltiden gått ut.


Biljetten
Om du får förhinder och inte kan delta i ett evenemang får du gärna ge din plats till en vän.


Återbetalning
Köpta platser återbetalas endast vid inställt evenemang. Köpt plats vid ett evenemang kan inte återlösas. Observera att plats som betalats direkt vid bokningstillfället betraktas som köpt. Distansavtalslagen gäller ej vid köp av evenemangsbiljetter.


Inställt evenemang
Ett evenemang anses vara inställt om evenemanget inte alls genomförs. Ändringar i repertoaren, ändrat datum, ersättningsevenemang, delvis genomfört evenemang och dylikt utgör således inte ett inställt evenemang och pengarna återbetalas i dessa fall normalt inte. Läs emellertid informationen om evenemanget.PERSONUPPGIFTSPOLICY
Vi är angelägna om att hantera dina personuppgifter på ett säkert och tryggt sätt. All behandling av personuppgifter sker enligt gällande lagstiftning. Detta innebär bland annat att vi skyddar dina uppgifter med nödvändiga åtgärder och att du alltid har rätt att kontakta oss för att få reda på vilka personuppgifter som vi har sparade om dig. Vi spara bara de uppgifter som är nödvändiga när du bli kund hos oss eller tar kontakt med oss i annat affärsärende. Dessa uppgifter behandlar vi för att kunna fullgöra våra åtaganden mot er som kund. Du har rätt att begära information om vilka personuppgifter som behandlas av oss, och vilka möjligheter ni har för rättelser och radering av uppgifter. Vi kan inte radera dina uppgifter i de fall då det föreligger ett lagstadgat krav på lagring, som exempelvis bokföringsregler.


Vilka uppgifter vi har och varifrån vi får dem
När du köper en biljett kommer vi att samla in dina uppgifter som kan komma att innefatta dina kontakt- och fakturauppgifter. När du besöker en social media-funktion inom vår webbsida och gör inlägg på en social media- plattform kommer den sociala media-webbsidan ge oss uppgifter om dig. Om du har tillgänglighetsbehov vill vi se till att du får den bästa upplevelsen när du besöker ett evenemang. För att möjliggöra detta måste vi samla in uppgifter om dina behov (som kan komma att kräva att du lämnar information om din mentala och fysiska hälsa om du t.ex. är rullstolsburen eller har något annat speciellt behov som kan vara avgörande för din upplevelse hos oss).


Hur vi använder dina uppgifter och varför
För att uppfylla vårt kontrakt med dig Vi använder dina uppgifter när du kommer i kontakt med oss (till exempel för att köpa varor eller biljetter) så att vi kan: behandla din beställning, ta betalt, och ge dig kundsupport.


För våra berättigade affärsintressen
I marknadsföringssyfte, såvida inte ditt samtycke krävs för sådan marknadsföring. För att skicka kundtjänst-epost till dig, innefattande bokningsbekräftelser, biljetter och evenemangspåminnelser. För att kontakta dig med information eller erbjudanden om våra kommande evenemang, produkter eller tjänster – det kan ske via e-post, via SMS eller sociala medieplattformar. Du kan närsomhelst avregistrera dig från vår information. För att behandla dina hälsouppgifter för att kunna tillgodose dina tillgänglighetsbehov, i de fall då det specifikt krävs och uttryckligt samtycke ges.


Dina rättigheter
Du har också rättigheter gällande hur dina personuppgifter används: Rätten att invända mot vår behandling av dina personuppgifter. Rätten att begära att dina uppgifter raderas eller begränsas från vidare användning. Rätten att kräva en kopia av den information som vi innehar om dig. Rätten att korrigera, ändra eller uppdatera den information som du givit oss.


Vård av dina uppgifter
Vi har infört säkerhetsåtgärder för att skydda dina uppgifter. Vilka säkerhetsåtgärder vi använder beror på vilken typ av information som samlas in. Vi behåller endast dina uppgifter så länge som det krävs för att ge dig de tjänster som du begär, för de syften som uppställs i denna policy och för eventuella juridiska syften som vi är skyldiga att behålla informationen. Vi kommer på ett säkert sätt att radera dina uppgifter när den ej längre behövs för dessa syften i enlighet med våra bolagspolicyer.


Kontakt
Har du frågor ang. vår personuppgiftspolicy kan du självklart kontakta oss via mail info@grebbans.se eller telefon 073-0314407