COVID 19 INFO

INFORAMTION GÄLLANDE COVID 19

Vi vill börja med att djupt beklaga den uppkomna situtationen och belysa att det  just nu är en mycket oviss tid som vi alla plötsligt har hamnat i.

Grebbans drivs av ett litet företag och verksamheten har drabbats oerhört hårt av denna pandemi.

Vi kommer att fortsätta att jobba hårt och göra allt i vår makt för att rädda och bevara vårt Grebbans, denna lilla unika kulturarena som nu i snart 10 år varit en del av nöjes- och kulturlivet i Skaraborg och som lockat många besökare till vårt lilla samhälle och Hjo kommun.

I oroliga tider är glädje och positivitet viktigare än någonsin och det vi kan göra just nu är att blicka framåt och fortsätta planera för en framtid fylld med konserter, julshower och underhållning!

Med överseende för att ingenting kanske blir sig likt vill vi stå redo med nya evenemang när ni, våra gäster, får besöka oss igen.


Vi följer utvecklingen av pandemin noggrant och har för avsikt att genomföra planerade shower till hösten. Vi tror och hoppas att situationen då kommer att vara stabiliserad och vår förhoppning är att återgå till en mer normal vardag och helg för oss alla.

Av den anledningen så arbetar vi för att genomföra en så härlig och fantastisk showsäsong som möjligt

och samtidigt tar vi myndigheternas och regeringens direktiv och riktlinjer på största allvar. Därför kommer vi naturligtvis ha stort fokus på arbetet med hygien och gästers säkerhet och vi kommer att ta alla nödvändiga och möjliga åtgärder.


VAD GÄLLER NÄR JAG KÖPT EN BILJETT?


När du köpt en eller flera biljetter via vår biljettköpsida har du klickat i och accepterat våra köpevillkor. Detta innebär att ett avtal har ingåtts mellan Grebbans och dig som kund. Köpevillkoren och avtalet är följande:Köpeavtalet
Köpeavtalet är underkastat rättsreglerna i svensk lagstiftning. Avtalet är bindande för båda parter när Rockenstierna Nöjesproduktion AB har registrerat ditt köp och kunden har godkänt villkoren.


Betalning
Betalning sker vid köp mot faktura. Om kredittiden passerat kommer en påminnelseavgift samt dröjsmålsränta att läggas på från första dagen efter att betaltiden gått ut.


Biljetten
Om du får förhinder och inte kan delta i ett evenemang får du gärna ge din plats till en vän.


Återbetalning
Köpta platser återbetalas endast vid inställt evenemang. Köpt plats vid ett evenemang kan inte återlösas eller bytas mot plats på annat evenemang. Observera att plats som betalats direkt vid bokningstillfället betraktas som köpt. Distansavtalslagen gäller ej vid köp av evenemangsbiljetter.


Inställt evenemang
Ett evenemang anses vara inställt om evenemanget inte alls genomförs. Ändringar i repertoaren, ändrat datum, delvis genomfört evenemang och dylikt utgör således inte ett inställt evenemang och pengarna återbetalas i dessa fall normalt inte. Läs emellertid informationen om evenemanget.Countryshowen som skulle ha spelats här under april månad 2020 har flyttats fram till nya datum i september 2020. Du som har köpt biljett till detta evenemang ska ha fått ett mail med info och nytt datum. 

Er köpta biljett gäller då till det nya datumet vilket innebär att återbetalning av köpt biljett inte kommer att ske. Enligt våra köpevillkor framgår tydligt att återbetalning endast kan ske vid ett inställt evenemang och sådeles inte vid ett flyttat evenemang. 

Vi försöker göra det bästa möjliga av situationen och har satt de nya datumen för showen så pass långt fram att alla förhoppningsvis har stora möjligheter att anpassa sin planering utefter detta. Vi hoppas innerligt att alla som köpt biljetter och sett fram emot att komma på countryshowen har möjlighet att komma på det nya datumet som tilldelats.

Skulle man av någon anledning inte själv kunna gå på det nya datumet så kan man försöka sälja sin biljett alt. ge bort till någon annan som vill gå.


Har du frågor om dina biljetter och de nya datumen så kan du maila din fråga till info@grebbans.se
Vi försöker att besvara eventuella frågor så snabbt som möjligt.
 
Om läget skulle förändras med hänseende till utbrottet, nya restriktioner skulle tillkomma eller nuvarande riktlinjer kvarstår även under hösten och om föreställningar skulle behövas ställas in eller ombokas så återkommer vi med information kring detta till berörda parter så snart som vi och vår bransch får direktiv från våra myndigheter.


Om du känner för att stötta vår verksamhet som drabbats hårt så går det väldigt bra att köpa presentkort som går att användas på valfri showkväll under 2020 och 2021.

För att köpa presentkort kontakta oss via mail info@grebbans.se 


Varmt välkomna i höst till Grebbans
Kontakta oss


Kapellvägen 26, 544 92 HJO

Email: info@grebbans.se

Telefon: +46 (0)730 314407